Charles Explorer logo
🇬🇧

Selected Chapters from Stylistics

Class at Faculty of Education |
O02307050

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsahově lze kurz shrnout do následujících tematických okruhů: Stylistika, její vymezení, historické a dnešní chápání. Sepětí stylu a jazykového systému jako prostředku komunikace.

Literární stylistika. Styl a text, styl a literární text - pojmy stojící v centru stylistických analýz.

Makrostylistické a mikrostylistické kategorie. Mediální stylotvorné rysy a prvky (literární text a kniha jako médium textu).

Annotation

Basic terminology related to stylistics in German. Relation of stylistics to other linguistic disciplines, primarily to rhetoric and theory of literature.

Text analysis. Comparison of individual functional styles. Text analysis of various functional styles in seminars.

Developing students´ creativity through their own texts and follow-up discussions about theses texts. The relationship of literary works and media.