Charles Explorer logo
🇬🇧

Seminar for preparation of a bachelor thesis

Class at Faculty of Education |
OKBE4E045A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Poté, co student  zvolil téma své práce a získal základní přehled o pramenech a literatuře, je veden k vlastnímu zpracování tématu. Podle povahy bakalářské práce se volí metodika přístupu k pramenům a literatuře.

Vytváří se základní rozvržení práce a provázaná struktura jejích jednotlivých částí. V dalším průběhu práce se struktura připravovaného díla, stejně jako okruh sledovaných otázek, přizpůsobují dosaženému stavu výzkumu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je věnován individuální práci vedoucího semináře se studenty.

Po odevzdání bakalářské práce a vložení do SISu se předmět označí za splněný. Předmět zapisuje do indexu vedoucí práce.