Charles Explorer logo
🇬🇧

Fairy tale in education

Class at Faculty of Education |
OKBV3P047A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsahové vymezení:1. Definice pohádky a její místo v dětské literatuře.2. Typické rysy pohádkových vyprávění.3. Porovnání pohádek a mýtů.

4. Psychologie v pohádkách.

5. Význam pohádek pro vývoj dítěte.

6. Význam pohádky pro rozvoj dětské identity a pochopení světa.7. Fantazie jako pomoc při řešení problémů.8. Psychologický rozbor některých pohádek.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět definuje pohádku jako literární útvar, vymezuje její místo v dětské literatuře a charakterizuje typické rysy pohádkových vyprávění. Studenti se v předmětu seznámí s významem pohádek pro vývoj dítěte.

V praktické části předmětu budou hledat odpovědět na otázku, jak mohou pohádky ovlivnit psychický vývoj dítěte a jaké jsou možnosti výchovného využití jejich etického poslání. Využijí k tomu rozbor vybraných pohádek z hlediska psychologie.