Charles Explorer logo
🇬🇧

Interpretative Activities in Music Education

Class at Faculty of Education |
OPBH4H051B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Hra na klavír (popř. jiné hud. nástroje) a současný zpěv lidových nebo populárních písní za použití a) harmonizace a charakteristické stylizace doprovodu,b) tvorba instrumentální předehry a dohry,c) tvorba meziher se zapojením modulačních principů,2. Nácvik výběru umělých písní (na základě domluvy s pedagogem zpěvu), práce na složce jak vokální, tak složce doprovodné instrumentální 3. Dirigování lidových nebo populárních písní (dle bodu č. 1) a dirigování dvou, tří a čtyřhlasých skladeb

Nácvik repertoáru by měl korespondovat s přípravou na praktickou část SZZ.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je zaměřen na rozvoj instrumentálních, pěveckých a taktovacích dovedností v návaznosti na předměty Hlasová a nástrojová příprava I-IV a Základy taktovací techniky. Je přípravou na pedagogickou praxi v rámci hudební výchovy na různých typech škol.

Study programmes