Charles Explorer logo
🇬🇧

Coherent practice at upper-secondary school

Class at Faculty of Education |
OPNE4E033A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Po absolvování praxe na základní škole nastupují studenti na souvislou praxi na střední škole se všeobecným zaměřením, tj. gymnázium a SOŠ (obory M, H, L a L0). Zde absolvují dvanáct na různé aspekty edukačního systému zaměřených náslechů, po nichž se pouští do vlastní výuky alespoň 12 vyučovacích jednotek.

Při tom jsou vedeni jednak provázejícím učitelem na dané škole, zároveň hospitováni některým z pracovníků katedry.

Study programmes