Charles Explorer logo
🇨🇿

Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent má obecně i oborově učitelské a odborné kompetence nutné pro pokračování v NMgr. studiu učitelství Německého jazyka a literatury a studiu oborovém. Je vybaven pro profese vyžadující výbornou znalost německého jazyka a literatury i kultury včetně lektorských a popularizačních.

Absolvent má vynikající praktické i teoretické znalosti češtiny, disponuje znalostmi principů jazykové akvizice a jazykového vyučování. Má uplatnění jak v oblastech vyžadujících perfektní ovládnutí češtiny jako mateřštiny (nakladatelství, rozhlas, televize), tak i na podpůrných pozicích v rámci vzdělávacího systému (jazykový lektor).