Charles Explorer logo
🇨🇿

Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent má obecně i oborově učitelské a odborné kompetence nutné pro pokračování v NMgr. studiu učitelství Německého jazyka a literatury a studiu oborovém. Je vybaven pro profese vyžadující výbornou znalost německého jazyka a literatury i kultury včetně lektorských a popularizačních.

Absolvent má obecně i oborově učitelské a odborné kompetence nutné pro pokračování v NMgr. studiu učitelství francouzského jazyka a literatury, oborů blízkých a studiu oborovém. Disponuje výbornou znalostí francouzského jazyka (C1) a metod jeho vyučování a orientuje se ve francouzské literatuře a historii.