Charles Explorer logo
🇨🇿

Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Historie se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Přírodovědecká fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent má osvojeny znalosti z geografie, pedagogiky a psychologie a dokáže posoudit a interpretovat informace geografického charakteru v kontextu regionů různých měřítek. Dokáže aplikovat geografické přístupy při řešení problémů interdisciplinární povahy. Je připraven uplatnit se ve vzdělávání, v cestovním ruchu, rozvojových agenturách, médiích i ve veřejné správě.

Absolvent má obecně i oborově učitelské a odborné kompetence nutné pro pokračování v NMgr. studiu učitelství historie, oborů blízkých a studiu oborovém. Zároveň je orientací v historii a historické kultuře vybaven pro profese zaměřené na popularizaci historie.