Charles Explorer logo
🇨🇿

Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Přírodovědecká fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent má osvojeny znalosti z geografie, pedagogiky a psychologie a dokáže posoudit a interpretovat informace geografického charakteru v kontextu regionů různých měřítek. Dokáže aplikovat geografické přístupy při řešení problémů interdisciplinární povahy. Je připraven uplatnit se ve vzdělávání, v cestovním ruchu, rozvojových agenturách, médiích i ve veřejné správě.

Absolvent získal základní znalosti z jednotlivých biologických oblastí. Je připraven ke studiu navazujícího magisterského studijního programu učitelství biologie pro SŠ i studijních programů odborného biologického směru. Může se uplatnit v hospodářsko-společenských institucích orientovaných na oblast přírodních věd.