Charles Explorer logo
🇨🇿

Anglický jazyk se sdruženým studiem Obecná lingvistika

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent disponuje dokonalou znalostí angličtiny, i teoreticko-metodologickými vědomostmi z anglické lingvistiky synchronní i diachronní. Analytické, syntetické a prezentační dovednosti uplatní v oborech, kde se pracuje s analýzou jazyka, kde kvalita komunikace a dokumentů záleží na dokonalém ovládání jazyka, a ve školitelských rolích.

Absolvent magisterského studia oboru obecná lingvistika dokáže samostatně analyzovat jazykový materiál po stránce strukturní i funkční a identifikovat kognitivní, komunikační a socio-kulturní motivaci gramatických jevů. Orientuje se v náročné odborné literatuře ve své specializaci a je připraven argumentačně obhájit konkrétní analýzu.