Charles Explorer logo
🇨🇿

Jazyky a komunikace neslyšících se sdruženým studiem Germánská a severoevropská studia se specializací Skandinavistika

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent disponuje jazykovými a komunikačními kompetencemi v češtině a českém znakovém jazyce a širšími filologickými znalostmi a dovednostmi, opřenými o hlubší vhled do problematiky Deaf Studies. Je připraven působit v hraničních profesích mezi slyšící většinou a neslyšící menšinou nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Absolvent má základní znalost dánštiny / norštiny / švédštiny na úrovni B2 podle SERR. Zná reálie a literaturu, kulturu a historii Skandinávie. Uplatní se např. ve firmách obchodujících se Skandinávií, v kulturních institucích, ve státní správě, ve sdělovacích prostředcích, v zastupitelských úřadech a v cestovním ruchu.