Charles Explorer logo
🇨🇿

Jazyky a komunikace neslyšících

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent disponuje jazykovými a komunikačními kompetencemi v češtině a českém znakovém jazyce a širšími filologickými znalostmi a dovednostmi, opřenými o hlubší vhled do problematiky Deaf Studies. Je připraven působit v hraničních profesích mezi slyšící většinou a neslyšící menšinou nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu.