Charles Explorer logo
🇨🇿

Anglofonní literatury a kultury se specializací Britské literatury a studia o zemích Britského společenství

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent má dokonalé praktické znalosti jak běžné angličtiny, tak i odborné angličtiny v literární vědě a příbuzných humanitních oborech na úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce. Tyto znalosti dokáže spojovat s hlubšími vědomostmi z oblasti britských literatur a studií o zemích Britského společenství, a dále literární a kulturní teorie a dějin anglofonních literatur a kultur obecně.

Může se uplatnit jako překladatel krásné i odborné literatury, redaktor náročných literárních nebo odborných textů, pracovat v domácích i zahraničních médiích, v diplomatických službách apod. Je kvalifikován k přijetí do doktorského studia anglofonních literatur a kultur na předních domácích i zahraničních univerzitách.

Studijní programy