Charles Explorer logo
🇨🇿

Anglofonní literatury a kultury se specializací Americká literatura a studia se sdruženým studiem Politické teorie

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent má dokonalé praktické znalosti angličtiny na úrovni C2 a podrobné vědomosti z oblasti americké literatury a studií. Může se uplatnit jako překladatel literatury, odborný redaktor, pracovat v médiích, v diplomatických službách apod.

Je kvalifikován k přijetí do doktorského studia.

Studijní programy