Charles Explorer logo
🇨🇿

Český jazyk – specializační studium se sdruženým studiem Řecká a latinská studia se specializací Latinský jazyk a literatura

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Český jazyk – specializační studium disponuje prohloubeným vzděláním v lingvistické bohemistice, je schopen samostatného vědeckého přístupu a připraven především pro odborné profese v akademických ústavech a na vysokoškolských pracovištích.

Absolvent navazujícího magisterského studia programu Řecká a latinská studia se specializací Latinský jazyk a literatura dosáhl vysoké úrovně jazykové kompetence v latině a solidní úrovně ve starořečtině. Je vybaven rozsáhlým souborem znalostí římské literatury a je metodologicky vyškolen v odborné filologické práci.