Charles Explorer logo
🇨🇿

Český jazyk – specializační studium se sdruženým studiem Řecká a latinská studia se specializací Dějiny antické civilizace

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Český jazyk – specializační studium disponuje prohloubeným vzděláním v lingvistické bohemistice, je schopen samostatného vědeckého přístupu a připraven především pro odborné profese v akademických ústavech a na vysokoškolských pracovištích.

Absolvent dosáhl solidní úrovně jazykové kompetence ve starořečtině a latině. Je vybaven rozsáhlým souborem znalostí antických dějin a kultury a je metodologicky vyškolen v odborné historicko-filologické práci.