Charles Explorer logo
🇨🇿

Anglický jazyk

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent je anglista-odborník na anglický jazyk, resp. anglickou lingvistiku, s všestrannou orientací v oboru. Vzhledem k publikační a konferenční činnosti v rámci doktorského programu je dobře připraven po teoretické i praktické stránce.

Je si vědom nutnosti sledovat vývoj v oboru, dokáže si samostatně doplňovat vzdělání a podle potřeby se specializovat, je schopen samostatně publikovat, koncipovat a vést vysokoškolské kurzy. Důraz na odbornou a jazykovou kompetenci jej predisponuje i pro výzkum a výuku v zahraničí, dává mu možnost ucházet se o grantové projekty a spolupracovat se zahraničními partnery.

Absolvent je školen v koncepčním myšlení a zpracovávání dat a hledání systémových řešení a jejich komunikaci na profesionální úrovni.