Charles Explorer logo
🇨🇿

Komunikační studia

Studijní program na Fakulta sociálních věd |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent zná principy tvůrčí práce a odborné práce spojené se studiem masových a síťových médií. Rozumí roli médií, žurnalistiky, mediální i marketingové komunikace ve společnosti.

Je poučen o právních a ekonomických rámcích a etických pravidlech oboru. Umí využívat výzkumné metody pro historické, empirické a kritické zkoumání médií, aplikovat znalosti z oblasti mediálních systémů, zpracovat ucelenější analytický úkol týkající se médií.