Charles Explorer logo
🇨🇿

Pedagogika se sdruženým studiem Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Pedagogická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent oboru pedagogika získá základní orientaci v disciplínách směřujících k rozvoji člověka z hledisek pedagogických, psychologických a sociologických. Získané vědomosti a dovednosti mu umožní stát se kvalifikovaným pracovníkem pro oblast volného času ve vybraných školských a mimoškolských zařízeních a v oblasti sociální prevence.

Absolvent je profilován jako osobnost s odbornými znalostmi v oblasti teorie a dějin výtvarného umění se zaměřením na vzdělávání. Je výtvarně a kulturně kompetentní, sociálně zdatný, odborně a eticky připravený k profesionální vzdělávací a kulturní činnosti založené na odborném zpřístupňování uměleckých aktivit.