Charles Explorer logo
🇨🇿

Pedagogika se sdruženým studiem Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Pedagogická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent oboru pedagogika získá základní orientaci v disciplínách směřujících k rozvoji člověka z hledisek pedagogických, psychologických a sociologických. Získané vědomosti a dovednosti mu umožní stát se kvalifikovaným pracovníkem pro oblast volného času ve vybraných školských a mimoškolských zařízeních a v oblasti sociální prevence.

Absolvent oboru anglický jazyk má rozsáhlé vědomosti o současném anglickém jazykovém systému, dějinách anglické a americké literatury a celkově ovládá jazyk na úrovni vysoké pokročilosti (C1+). V oblasti didaktiky anglického jazyka ovládá základní terminologii, rozumí vybraným teoretickým východiskům a je schopen je reflektovat v praxi.