Charles Explorer logo
🇨🇿

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Pedagogická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent je seznámen se základy pedagogiky, psychologie, obecné a oborové didaktiky. Je vybaven všeobecným vzděláním v základních chemických oborech. Je vybaven všeobecným vzděláním v základních chemických oborech a jejich aplikace. Teoretické poznatky aplikuje při řešení přírodovědných (chemických) úloh a problémů z praxe a při přípravě vzdělávacích aktivit.

Absolvent výchovy ke zdraví má rozsáhlé znalosti a dovednosti z oblasti podpory a ochrany zdraví, a to se zaměřením na její pedagogické aspekty. Uplatnění nalezne v oblasti školství především jako vychovatel nebo pedagog volného času a mimo oblast školství jako odborný pracovník zdravotně sociální prevence a osvěty.