Charles Explorer logo
🇨🇿

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Pedagogická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent je seznámen se základy pedagogiky, psychologie, obecné a oborové didaktiky. Je vybaven všeobecným vzděláním v základních chemických oborech.

Je vybaven všeobecným vzděláním v základních chemických oborech a jejich aplikace. Teoretické poznatky aplikuje při řešení přírodovědných (chemických) úloh a problémů z praxe a při přípravě vzdělávacích aktivit.