Charles Explorer logo
🇨🇿

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Pedagogická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent je seznámen se základy disciplín souvisejících s učitelskou přípravou – pedagogikou, psychologií a didaktikou. Absolvent disponuje vědomostmi a dovednostmi z informatiky, algoritmizace a programování, architektury výpočetních systémů, správy operačních systémů a počítačových sítí, databázových a informačních systémů, webových technologií a počítačové grafiky.

Absolvent je vybaven všeobecným vzděláním v základních chemických oborech a základy oborové didaktiky. Teoretické poznatky aplikuje při řešení přírodovědných (chemických) úloh a problémů z praxe. Je připraven pracovat v oblasti mimoškolních i školních vzdělávacích aktivit.