Charles Explorer logo
🇨🇿

Francouzská filologie se sdruženým studiem Obecná lingvistika

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent disponuje skvělou znalostí běžné francouzštiny (úroveň C2 podle SERR) a odborné francouzštiny humanitních oborů, ucelenou znalostí literárněvědných a lingvistických disciplín aplikovaných na francouzský jazyk a literární teorii a kritiku.

Absolvent magisterského studia oboru obecná lingvistika dokáže samostatně analyzovat jazykový materiál po stránce strukturní i funkční a identifikovat kognitivní, komunikační a socio-kulturní motivaci gramatických jevů. Orientuje se v náročné odborné literatuře ve své specializaci a je připraven argumentačně obhájit konkrétní analýzu.