Charles Explorer logo
🇨🇿

Francouzská filologie

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent disponuje skvělou znalostí běžné francouzštiny (úroveň C2 podle SERR) a odborné francouzštiny humanitních oborů, ucelenou znalostí literárněvědných a lingvistických disciplín aplikovaných na francouzský jazyk a literární teorii a kritiku.