Charles Explorer logo
🇨🇿

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Pedagogická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent výchovy ke zdraví má rozsáhlé znalosti a dovednosti z oblasti podpory a ochrany zdraví, a to se zaměřením na její pedagogické aspekty. Uplatnění nalezne v oblasti školství především jako vychovatel nebo pedagog volného času a mimo oblast školství jako odborný pracovník zdravotně sociální prevence a osvěty.

Absolvent má rozsáhlé znalosti a dovednosti v biologii, geologii a environmentalistice, pedagogice a psychologii, orientuje v základech práce s biologickým materiálem, je schopen organizovat exkurze a dovede pracovat se základní laboratorní technikou a ICT. Absolvent najde uplatnění ve školství, ve státní správě a mimoškolských zařízení.