Charles Explorer logo
🇨🇿

Germánská a severoevropská studia se specializací Germanistika se sdruženým studiem Komparatistika

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent je schopen samostatně uplatňovat a rozvíjet své pokročilé praktické i teoretické znalosti němčiny, reálií a kulturní a literární historie německy mluvících zemí. Může se uplatnit v kulturních i politických institucích, v nadacích, v médiích, v soukromé či hospodářské sféře či v cestovním ruchu, jako překladatel/ka.

Studijní programy