Charles Explorer logo
🇨🇿

Anglistika - amerikanistika se sdruženým studiem Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení se specializací Angličtina pro překlad a tlumočení

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent má dokonalou znalost běžné angličtiny a reálií anglicky mluvících zemí a znalost odborné angličtiny ve filologických oborech. Má uplatnění tam, kde potřebují vysokoškolsky vzdělané pracovníky se znalostí angličtiny, dějin a kultury anglicky mluvících zemí. Zvládl jazyk na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce.

Absolvent má komunikační kompetenci v obou pracovních jazycích (angličtina na úrovni C1 Evropského referenčního rámce) a základní překladatelskou a tlumočnickou kompetenci s předpokladem rychlého rozvoje podle požadavků klienta / zaměstnavatele a se širším vzdělanostním základem jako podmínkou pro další studium.