Charles Explorer logo
🇨🇿

Středoevropská studia se specializací Maďarská studia

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent disponuje jazykovou kompetencí v maďarštině na úrovni C1–C2 (podle SERR) a teoretickými poznatky o její variabilitě, orientuje se v maďarské literatuře a je schopen integrovat kompetence a znalosti týkající se maďarského prostředí při analytické práci s informacemi. Má teoretické znalosti překladatelství a tlumočnictví a umí překládat mezi maďarštinou a češtinou.

Má přehled o aktuálním dění v hungaristice a ovládá základy dalšího středoevropského jazyka alespoň na úrovni A2 (podle SERR). Je tak vybaven pro potřeby různých profesních oblastí, jako je kulturně-společenská činnost, média, osvěta, občanská společnost nebo poradenství pro neziskové i komerční organizace.