Charles Explorer logo
🇨🇿

Judaistika se sdruženým studiem Husitská teologie

Studijní program na Husitská teologická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Judaistika disponuje znalostmi judaismu ve smyslu náboženského systému s konkrétním zaměřením na problematiku rabínské literatury, židovské mystiky a židovské filozofie. Absolvent prohlubuje své znalosti pramenných a moderních jazyků potřebné pro další odbornou práci.

Absolvent disponuje širokými znalostmi z oblasti teologického kompendia CČSH, rozumí speciálně teologii CČSH, orientuje se v teologii ostatních konfesí. Absolvent studijního programu nalézá uplatnění v oblasti náboženské, státní, soukromé a neziskové.