Charles Explorer logo
🇨🇿

Judaistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

Studijní program na Husitská teologická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Judaistika disponuje znalostmi judaismu ve smyslu náboženského systému s konkrétním zaměřením na problematiku rabínské literatury, židovské mystiky a židovské filozofie. Absolvent prohlubuje své znalosti pramenných a moderních jazyků potřebné pro další odbornou práci.

Absolvent disponuje znalostmi pravoslavné spirituality a morální teologie. Prohloubil též své znalosti pravoslavné dogmatické teologie, církevních dějin a biblistiky. Absolvent nalézá uplatnění v oblasti církevní, státní, soukromé a neziskové.