Charles Explorer logo
🇨🇿

Překladatelství: čeština - angličtina — Překladatelství: čeština - němčina

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent je schopen odvádět výkon odpovídající mezinárodním standardům (angličtina na úrovni C2 Evropského referenčního rámce), v překladu do češtiny i do angličtiny ovládá žánrové konvence obou kultur, umí využívat překladatelský software a je schopen svá řešení obhájit. Je adaptabilní na požadavky praxe i dalšího vzdělávání.

Absolvent je schopen odvádět výkon odpovídající mezinárodním standardům (znalost němčiny na úrovni C2 Evrospkého referenčního rámce), v překladu do češtiny i do němčiny ovládá žánrové konvence obou kultur, umí využívat překladatelský software a je schopen svá řešení obhájit. Je adaptabilní na požadavky praxe i dalšího vzdělávání.