Charles Explorer logo
🇨🇿

Překladatelství: čeština - francouzština

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent je schopen odvádět výkon odpovídající mezinárodním standardům (francouzština na úrovni C2 Evropského referenčního rámce), v překladu do češtiny i francouzštiny ovládá žánrové konvence obou kultur, umí využívat překladatelský software a je schopen svá řešení obhájit. Je adaptabilní na požadavky praxe i dalšího vzdělávání.