Charles Explorer logo
🇨🇿

Překladatelství: čeština - němčina — Tlumočnictví: čeština - angličtina

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent je schopen odvádět výkon odpovídající mezinárodním standardům (znalost němčiny na úrovni C2 Evrospkého referenčního rámce), v překladu do češtiny i do němčiny ovládá žánrové konvence obou kultur, umí využívat překladatelský software a je schopen svá řešení obhájit. Je adaptabilní na požadavky praxe i dalšího vzdělávání.

Absolvent je schopen odvádět výkon odpovídající mezinárodním standardům konferenčního tlumočníka (znalost angličtiny na úrovni C2 Evropského referenčního rámce, oboustranné konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení i tlumočení z listu v jakémkoli oboru lidské činnosti). Je adaptabilní na požadavky praxe i dalšího vzdělávání.