Charles Explorer logo
🇨🇿

Překladatelství: čeština - španělština — Tlumočnictví: čeština - francouzština

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent je schopen odvádět výkon odpovídající mezinárodním standardům (znalost španělštiny na úrovni C2 Evropského referenčního rámce), v překladu do češtiny i do španělštiny ovládá žánrové konvence obou kultur, využívá překladatelský software a je schopen svá řešení obhájit. Je adaptabilní na požadavky praxe i dalšího vzdělávání.

Absolvent je schopen odvádět výkon odpovídající mezinárodním standardům konferenčního tlumočníka (znalost francouzštiny na úrovni C2 Evropského referenčního rámce, oboustranné konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení i tlumočení z listu v jakémkoli oboru lidské činnosti). Je adaptabilní na požadavky praxe i dalšího vzděláváni.