Charles Explorer logo
🇨🇿

Tlumočnictví: čeština - angličtina — Tlumočnictví: čeština - francouzština

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent je schopen odvádět výkon odpovídající mezinárodním standardům konferenčního tlumočníka (znalost angličtiny na úrovni C2 Evropského referenčního rámce, oboustranné konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení i tlumočení z listu v jakémkoli oboru lidské činnosti). Je adaptabilní na požadavky praxe i dalšího vzdělávání.

Absolvent je schopen odvádět výkon odpovídající mezinárodním standardům konferenčního tlumočníka (znalost francouzštiny na úrovni C2 Evropského referenčního rámce, oboustranné konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení i tlumočení z listu v jakémkoli oboru lidské činnosti). Je adaptabilní na požadavky praxe i dalšího vzděláváni.