Charles Explorer logo
🇨🇿

Informatika se specializací Webové a datově orientované programování

Studijní program na Matematicko-fyzikální fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent je specialistou v návrhu a vývoji software orientovaného (nejen) na zpracování dat, internetových aplikací a webových služeb. Je schopen se orientovat v různých webových architekturách a platformách databázových systémů, je také připraven na práci datového analytika, a to v doménách multimediálních, relačních i nerelačních velkých dat, sociálních sítí.

Má dostatečný základ vědomostí pro navazující magisterské studium informatiky.