Charles Explorer logo
🇨🇿

Matematika, 2. ročník, příručka učitele

Publikace na Ústřední knihovna, Pedagogická fakulta |
2019

Abstrakt

Příručka učitele provází uživatele procesem vedení výuky, řešením jednotlivých úloh, formuluje cíle jednotlivých úloh, jednotlivých didktických prostředí i celé učebnice. Dává učitelům inspiraci a podněty pro diferencovaný přístup k výuce prostřednictvím gradovaných úloh, které směřují jak na žáky s obtížemi, tak na žáky nadané.

Uvádí i seznam pomůcek, se kterými je vhodné se žáky pracovat, a seznam didaktických her, kterými je vhodné výuku zpestřit. Poskytuje základní teoretická východiska Hejného metody, přehled rozvíjených řešitelských strategií, ukázky diagnostických gradovaných testů s komentáři.

Nabízí učitelům očekávané výstupy podle RVP a výsledky a řešení úloh. Pro snadnou orientaci je publikace doplněna rejstříkem pojmů