Charles Explorer logo
🇨🇿

Germánská a severoevropská studia se specializací Germanistika se sdruženým studiem Východoevropská studia se specializací Ruština

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent ovládá německý jazyk na úrovni C1 podle SERR. Zná reálie a literaturu, kulturu a historii německy mluvících zemí. Uplatní se např. ve firmách obchodujících s německou jazykovou oblastí, v kulturních institucích, ve státní správě, ve sdělovacích prostředcích, v zastupitelských úřadech a v cestovním ruchu.

Absolvent je vybaven znalostí ruského jazyka, která podle standardů Evropského referenčního rámce pro jazyky odpovídá stupni B2; disponuje znalostmi o areálu východní Evropy. Má předpoklady pro studium navazujících magisterských studijních programů.