Charles Explorer logo
🇨🇿

Germánská a severoevropská studia se specializací Skandinavistika se sdruženým studiem Logika

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent má základní znalost dánštiny / norštiny / švédštiny na úrovni B2 podle SERR. Zná reálie a literaturu, kulturu a historii Skandinávie. Uplatní se např. ve firmách obchodujících se Skandinávií, v kulturních institucích, ve státní správě, ve sdělovacích prostředcích, v zastupitelských úřadech a v cestovním ruchu.

Absolvent má široké znalosti logiky a jejích aplikací v dalších oborech, zejména v matematice, analytické filozofii a teoretické informatice. Kromě akademických znalostí má absolvent schopnost analyzovat složité problémy a systémy různých typů a uplatní se např. při správě a vývoji IT systémů. Je připraven na vysokoškolské studium v dalším stupni.