Charles Explorer logo
🇨🇿

Italianistika se sdruženým studiem Historie – evropská studia

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent ovládá italský jazyk na úrovni C1. Má základní teoretický vhled do fungování cizího jazyka a orientuje se v literárněvědných pojmech. Má solidní přehled o dějinách italské literatury a je obeznámen se základními etapami italských dějin. Má též určitý vhled do reálií současné Itálie.

Absolvent ovládá historickou metodu a je schopen kritické práce s prameny a literaturou. Je obeznámen s vybranými politickými, kulturními a hospodářskými mezníky evropského vývoje od středověku do současnosti, ovládá nejdůležitější části odborného diskursu a je schopen je kriticky rozvíjet a dokáže vysvětlit jejich historické kořeny.