Charles Explorer logo
🇨🇿

Hudební věda se sdruženým studiem Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení se specializací Španělština pro překlad a tlumočení

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia programu hudební věda získal základní soubor poznatků a pracovních metod umožňujících orientaci v evropské hudbě od středověku po současnost. Seznámil se s teoretickými základy oboru, osvojil si práci s prameny a literaturou, schopnost analýzy a výkladu hudby a hudební kultury evropské či mimoevropské.

Absolvent má komunikační kompetenci v obou pracovních jazycích (španělština na úrovni C1 Evropského referenčního rámce) a základní překladatelskou a tlumočnickou kompetenci s předpokladem rychlého rozvoje podle požadavků klienta / zaměstnavatele a se širším vzdělanostním základem jako podmínkou pro další studium.