Charles Explorer logo
🇨🇿

Pedagogika se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Pedagogická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent oboru pedagogika získá základní orientaci v disciplínách směřujících k rozvoji člověka z hledisek pedagogických, psychologických a sociologických. Získané vědomosti a dovednosti mu umožní stát se kvalifikovaným pracovníkem pro oblast volného času ve vybraných školských a mimoškolských zařízeních a v oblasti sociální prevence.

Absolvent je vybaven všeobecným vzděláním v základních matematických oborech a základy oborové didaktiky. Teoretické poznatky aplikuje při řešení matematických úloh a problémů z praxe. Je připraven pracovat v oblasti mimoškolních i školních vzdělávacích aktivit.