Charles Explorer logo
🇨🇿

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Pedagogická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent je seznámen se základy pedagogiky, psychologie, obecné a oborové didaktiky. Je vybaven všeobecným vzděláním v základních chemických oborech. Je vybaven všeobecným vzděláním v základních chemických oborech a jejich aplikace. Teoretické poznatky aplikuje při řešení přírodovědných (chemických) úloh a problémů z praxe a při přípravě vzdělávacích aktivit.

Absolvent má rozsáhlé znalosti a dovednosti v biologii, geologii a environmentalistice, pedagogice a psychologii, orientuje v základech práce s biologickým materiálem, je schopen organizovat exkurze a dovede pracovat se základní laboratorní technikou a ICT. Absolvent najde uplatnění ve školství, ve státní správě a mimoškolských zařízení.