Charles Explorer logo
🇨🇿

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Pedagogická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent je seznámen se základy disciplín souvisejících s učitelskou přípravou – pedagogikou, psychologií a didaktikou. Absolvent je vzdělán v oblasti informačních a komunikačních technologiích, disponuje vědomostmi z informatiky, algoritmizace a programování, architektury výpočetních systémů, operačních systémů, databázových a informačních systémů, webových technologií a počítačové grafiky.

Absolvent je dále vybaven dovednostmi v oblasti instalace a správy operačních systémů a počítačových sítí, tvorby informačních systémů včetně implementace jejich databázového řešení a využití aplikačního software při zpracování dat a informací. Absolvent disponuje kompetencemi podporujícími jeho adaptabilitu v řadě profesí a funkcí ve vzdělávacích institucích, firmách a organizacích při zajišťování informačně technologicky orientovaných činností.