Charles Explorer logo
🇨🇿

Germánská a severoevropská studia se specializací Nederlandistika se sdruženým studiem Empirická a komparativní lingvistika

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent je schopen samostatně uplatňovat a rozvíjet své pokročilé praktické a teoretické znalosti nizozemštiny, reálií a kulturní historie nizozemsky mluvících zemí. Uplatní se v kulturních a politických institucích, médiích, školství, státní správě, soukromé sféře, cestovním ruchu či jako překladatel.

Absolvent ovládá empirickou lingvistickou metodologii, umí používat základní statistické metody a má důkladnou znalost lingvistické terminologie v češtině a v angličtině. Orientuje se v současných směrech lingvistického výzkumu a zná různé empirické metodologické přístupy. Je schopen číst a interpretovat odbornou literaturu v angličtině.

Studijní programy