Charles Explorer logo
🇨🇿

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Přírodovědecká fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent si osvojí základní teoretické a praktické odborné znalosti jednotlivých chemických disciplín, dokáže je také využít v interdisciplinárních vztazích s přidruženým oborem. Dále si osvojí základní znalosti a praktické dovednosti z pedagogiky, psychologie a didaktiky. Je připraven dále pokračovat ve studiu směřujícímu k uplatnění se ve vzdělávání, výzkumu apod.

Absolvent má znalosti základů obecné i teoretické fyziky a matematických metod v nich užívaných. Dokáže tyto znalosti aplikovat a má základní průpravu, jak zpřístupňovat fyzikální poznatky nespecialistům a pracovat s lidmi. Je připraven na studium v navazujícím magisterském studiu, zejména v programu Učitelství fyziky pro střední školy.