Charles Explorer logo
🇨🇿

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Přírodovědecká fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent si osvojí základní teoretické a praktické odborné znalosti jednotlivých chemických disciplín, dokáže je také využít v interdisciplinárních vztazích s přidruženým oborem. Dále si osvojí základní znalosti a praktické dovednosti z pedagogiky, psychologie a didaktiky. Je připraven dále pokračovat ve studiu směřujícímu k uplatnění se ve vzdělávání, výzkumu apod.

Absolvent má osvojeny odborné znalosti z geologie, pedagogiky a psychologie. Dokáže kriticky hodnotit a interpretovat data a informace z geovědních disciplíin a aplikovat je ve výuce a v různých budoucích povoláních. Je připraven se uplatnit ve vzdělávání, veřejné správě, ochraně přírody a médiích.