Charles Explorer logo
🇨🇿

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Přírodovědecká fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent si osvojí základní teoretické a praktické odborné znalosti jednotlivých chemických disciplín, dokáže je také využít v interdisciplinárních vztazích s přidruženým oborem. Dále si osvojí základní znalosti a praktické dovednosti z pedagogiky, psychologie a didaktiky. Je připraven dále pokračovat ve studiu směřujícímu k uplatnění se ve vzdělávání, výzkumu apod.

Absolvent získal základní znalosti z jednotlivých biologických oblastí. Je připraven ke studiu navazujícího magisterského studijního programu učitelství biologie pro SŠ i studijních programů odborného biologického směru. Může se uplatnit v hospodářsko-společenských institucích orientovaných na oblast přírodních věd.