Charles Explorer logo
🇨🇿

Analýza diskurzu

Předmět na Filozofická fakulta |
ABO700736

Sylabus

Úvod (pojetí diskurzu, terminologie, možnosti teoretických a metodologických přístupů).

Deskriptivní analýza diskurzu: Diskurzní vztahy.

Deskriptivní analýza diskurzu: Koreference, Prague Discourse Treebank.

Koncepty v analýze diskurzu: Intertextovost a transtextovost.

Koncepty v analýze diskurzu: Narace.

 Koncepty v analýze diskurzu: Tematika.

Koncepty v analýze diskurzu: Komplexní rozbor s využitím klíčových pojmů.

 Přístupy v analýze diskurzu: Kvalitativní kritická analýza diskurzu (CDA) – teorie.

Přístupy v analýze diskurzu: Kvalitativní kritická analýza diskurzu (CDA) – metody analýzy (rozbor ukázek).

Přístupy v analýze diskurzu: Korpusová analýza diskurzu (CADS) – četba a analýza ukázek.

Přístupy v analýze diskurzu: Multimodální analýza diskurzu (MMDA) – četba a analýza ukázek.

Komplexní rozbor – uplatnění všech způsobů analýzy osvojených během semestru.  

V případě nutnosti distanční výuky budou kurzy realizovány online (prostřednictvím platformy MSTeams) a studentům budou poskytnuty rozšířené prezentace, texty a cvičení.

Anotace

Seminář je věnován vybraným koncepcím diskurzu a různým přístupům k jeho analýze.